partitura simpla de pian

_______________________a___ ___ _S_______________ț_ _p__________n_______ e_____a_________ _r___________

vineri, 30 ianuarie 2009

di-vide!

Spre Templu plecă ultimul stăpîn al casei
Fluturîndu-şi mînecile portocalii înaintea noului an
Din asfinţitul parfumat ea
culese ultima picătură de ceai
cu o măturică
subţire cît un evantai
apoi cu dinţii coloraţi în roşu aprins
muşcă o floare de tei doar din obrazul stîng
al Pygmalionilor din galeria de jad.
Abia întorşi din linia întîi,
Cu puteri noi în privire, ei
prinseră de o parte a lumii
şi ea
se făcu întîi albă pînă la nemişcare apoi neagră pînă la linişte.

Stăpîne, îi şopti, de-acum
doar tu să fii!
Pustiul
peste ceilalţi...


Această încercare mi-a fost inspirată de un fluture care se numeşte Pygmalion.

vineri, 16 ianuarie 2009

Sebastian


Ieri, cînd Sebastian a intrat pe poarta corespunzătoare statutului său, cu puţin înainte de pauză, a observat că mersul nu îi mai scîrţîie ascuţit ca o tăietură de patină în gheaţă, ci se estompează într-un clipocit repetat cu fiecare pas pe coridor… Dar înainte, să vă spun cîte ceva despre Sebastian.
Sebastian este(era) un tînăr, ai cărui părinţi nostalgici vedeau în clădirea şi veghetorii din ea un bastion de ordine şi disciplină «ca în vremurile bune, cînd eram noi tineri, şi lumea nu se modifica haotic de la un an la altul», ca pe o oază(?), nu, ca o fortăreaţă(!), dar modernă, după ultimele standarde, în care siguranţa domneşte peste tot, ceea ce le-ar proteja nu atît fizicul, ci mai ales sufletul. Pentru că părinţii lui Sebastian erau atenţi mai ales la sufletul lui expus zilnic rătăcirii. Sebastian se gîndea şi el că va trebui să lupte cu multe ispite, dar compasiunea pentru temerile lor îl convingea să iasă rareori din casă, ori să le ceară acordul de cîte ori se ivea ceva nou în universul, care, din exterior văzut, nu cuprindea mai mult de cîteva planete. Însă, deşi nu le spunea părinţilor, Sebastian era, ca orice om de vîrsta lui, bîntuit de grija că lumea aceea( care oscila între finită şi infinită, mai ales după ora de fizică) nu e doar una în care pericolele pîndesc, ci şi liberă şi frumoasă. Dar îşi amintea atunci sfatul părinţilor cum că privirile, gesturile, cuvintele şi mai ales gîndurile oamenilor strecoară pe nesimţite umbre ce pot tulbura orice apă. Ca să se protejeze, Sebastian a învăţat o tehnică de limpezire periodică, am putea-o numi tehnica « satelitului », care-i permitea să fie în preajma evenimentelor, rămînînd totuşi la o distanţă constantă de ele. În fiecare oră de fizică, (pentru că Sebastian, ah, am uitat să spun, studiază la o Şcoală de Fizică, unde toţi predau Fizică, chiar şi cei care nu au fost niciodată pricepuţi după personalitate sau facultate, s-au deprins cu timpul să fie specialişti în fizică şi sunt profesori de: Fizică Pedagogică, Geografie Fizică, Biologie Fizică, Gramatică şi Literatură Fizică, Latină Fizică şi, de curînd, chiar Muzică Fizică), eroul nostru, foarte atent, lua notiţe într-un ritm accelerat şi nu participa niciodată la glumele celor care ameninţau liniştea. Dar în pauză, în minte îi răsărea un descîntec ritmic despre melci, care zburda prin toate definiţiile şi clasificările ordonate piramidal şi le colora într-un verde atît de intens, încît erau imposibil de recunoscut. Astfel, Sebastian era pe cît de atent la lecţii, pe atît de incapabil să vorbească despre ele. Dacă n-ar fi fost pila directorului, de mult era transferat la o altă şcoală, cu clase de metafizică, fără nici un viitor, dar unde şi tăcerea poate lua notă de trecere.
In acest moment trebuie să fac o altă dezvăluire: deşi venit aici de curînd, Sebastian observase cîteva lucruri în clădire pe care colegii săi nu le ştiau. Ele se tot repetau şi îi înnegreau verdele din cîntecul melcilor. Mai ales cînd ajungea la versul « şi te du la Dunăre şi bea apă tulbure » îşi amintea că trebuie să îl asculte la geografie şi biblioteca este iarăşi închisă. Că este în fiecare zi închisă, că şi sala de muzică este închisă, unde ar fi trebuit să exerseze la chitară cîntecelul pentru teză. Trecea zilnic pe acolo şi ele rămîneau încuiate. "Nici unul din colegi nu se plînge de asta, pentru ei probabil se deschid, îşi zise Sebastian, dar el, la orice oră se duce, sunt încuiate". În plus, de după uşi se auzeau sunete stranii, de pildă, chiar ieri din cabinetul de fizică, cînd a apăsat clanţa a auzit un sîsîit atît de înspăimîntător, încît a luat-o la fugă spre clasă şi s-a prăbuşit în bancă, iar tăcerea lui Sebastian a mirat acum pe toată lumea. Atunci a fost pe cale să se întîmple o catastrofă, "satelitul Sebastian" era să alunece peste toate planetele din sistem, aşa a fost de tulburat.
Apoi a venit ultima oră. De fizică fizică.
Li s-a exemplificat lecţia cu un celebru experiment “care are loc chiar acum, sub ochii noştri, a zis directorul în timp ce şi-a îndreptat ochelarii cu lentile heliomate spre Sebastian. La o adîncime foarte mare, mii de specialişti în fizică supraveghează la mii de calculatoare cum se ciocnesc nucleele pentru a permite întîlnirea în libertate a protonilor, alături de alte particule, care şi ele se eliberează din diverse legături, ha, ha, învechite, demodate, plictisitoare (ceea ce atestă, fie vorba între noi, superioritatea fizicii asupra chimiei), pentru a se manifesta ca existenţe fulgurante, necunoscute încă, iar în miezul acestor lucruri, acolo unde sunt temperaturi de milioane de grade, ce credeţi că se întîmplă? (directorul rînji satisfăcut, privindu-i pe colegii lui Sebastian, apoi se strîmbă brusc, scuturînd capul nervos, şi bîţîindu-se pe un picior sacadat, pentru a estompa făşîitul din urechea stîngă, care nu-l părăsea de cîteva săptămîni, şi din cauza căruia nu mai avea somn şi nici tihnă). Se coace căramida materiei, pe care o căutăm, noi, europenii, de vreo două mii şi ceva de ani, care va fi apoi răcită la temperaturi de aproape zero grade absolut. Vă daţi seama, zero absolut! spuse uimit de ţipătul propriei voci. »
-Da!!!! au spus colegii lui Sebastian, este uluitor!
-Este un moment istoric, se recrează Big-Bangul! Şi nu aiurea, pe alte planete, ci chiar la noi, aici, mai jos puţin, cîteva etaje mai jos. Dar nişte iresponsabili şi nerecunoscători ca voi, ce să înţeleagă!
Aveţi întrebări ?
-Da, a zis Sebastian, mirînd pe toată lumea. Şi apoi ?
-Cum, şi apoi ?
-Ce o să se întîmple apoi? Cu căramida materiei, după ce o să fie fabricată sau descoperită? Se va expune într-un muzeu? Şi va rămîne la fel, sau va dispărea la un moment dat, ca orice particulă fizică? Poate fi cunoscută şi de cei care nu sunt fizicieni? De pildă, străbunicul meu ar putea-o cunoaşte?
- Pîna una alta ai să vezi tu ce mai păţeşti dacă mai pui întrebări impertinente!
Sebastian a tăcut cu tristeţe.
De la gîndul acela, pe Sebastian nu l-a mai interesat Şcoala de Fizică.

Sfîrşitul celei de-a doua scene

marți, 6 ianuarie 2009

Poveste poliţistă cu melci


Motto: « Nu este un semn de sănătate să fii perfect adaptat la o societate bolnavă »

Scurte indicii pentru spectatori, în caz că nu se înţelege nimic din ce vreau să zic, şi care tot nu-i vor lămuri, fiindcă nici mie nu mi-e clar.
Ştie toată lumea povestea lui Oedip, ucigaşul tatălui, care se căsătoreşte cu propria-i mamă. De cînd Sofocle s-a apucat să îi povestească soarta, s-au realizat diverse aplicaţii ale mitului în viaţa reală: Freud, Levi-Strauss, Doors, Eminem…Aşa că, în unele momente istorice acest mit o ia de capul lui înaintea celor competenţi şi se bagă şi prin poveştile neavizaţilor, nu doar inconştient, ci cu bună ştiinţă. De pildă, eu m-am trezit că mă gîndesc la el în timp ce scriam despre o crimă în serie.
Numele celor din familia lui Oedip vin cu o etimologie dubioasă: Labdacos, numele bunicului său înseamnă « şchiop », al tatălui, Laios « strîmb », iar al lui Oedip « picior umflat ». Toţi bărbaţii importanţi din familie au probleme cu mersul, cel puţin potenţial. Cum eu cam sar de la una la alta, m-am gîndit la vietăţile cu un singur picior funcţional, pe care natura l-a considerat suficient pentru o deplasare optimă: melcii. Laios, Labdacos şi Oedip au şi probleme cu vederea. Oedip nu recunoaşte nimic din ce-i arată ochii, evidenţele îi sunt străine, iar adevărurile nu sunt suportabile decît odată cu orbirea.
În schimb, melcii, personajele principale ale poveştii mele, care au ochii la distanţă, şi cu care nu doar văd, dar şi pipăie, sunt uşor păcăliţi de vocea umană, de ritmicitatea cîntecelelor simple, care aduc a răpăit de ploaie. Atunci lumea le pare sigură şi ameţiţi de ea îşi abandonează casele şi ascunzişurile şi devin o pradă uşoară. Le rămîn cochiliile ca orbitele goale să ascundă cîntecul ploilor vărsate în mări şi urcate pe culmile munţilor. Cu atît mai albe cu cît sunt mai aproape de soare.

Scena intîi
"Mai sunt zece zile şi gata toamna! Frunzele nu mai au vlagă deloc, abia se mai ţin. Măcar dacă ar cădea toate odată, dar nu, cad pe rînd, ca să-mi facă mie-n ciudă. În fiecare zi le strîng, şi în fiecare zi cad altele. Aşa, de capul lor, fără nici o ordine, fără disciplină, cad indecent. Dar mai sunt doar zece zile şi s-a zis pe anu asta! Nu poţi întinde coarda la nesfîrşit. La 1 decembrie dacă nu-s căzute toate, le tai craca!"
Astfel mormăia Ion-Ichi privind pe geamul biroului său femeile de serviciu, care strîngeau cu o mînă poalele fustelor şi cu alta frunzele pe care vîntul le împrăştia din stînga în dreapta curţii.
Ţîrîitul telefonului îi redirecţionă mînia către expeditor. "Da, Ion Ichi ! Trăiţi! Cum ? Doriţi să vină la noi ? Aranjăm un transfer. Sigur, nu mai avem locuri, dar facem un efort…pentru comunitatea noastră …"
Ieşi în holul clădirii. Ciuli urechile…nici o şoaptă, nici un scîrţîit. Aşa da ! Aşa trebuie să înceapă fiecare zi normală. Nu poţi munci în orice condiţii. Pe hol, uşile se înşiruiau cu etichete : 9a, 12b, cabinet chimie, cabinet informatică, bibliotecă, sala de muzică…
Parcurse holul încet. Învăţase asta, să meargă încet încît nici proprii paşi să nu şi-i audă. Să meargă ca şi cum ar avea un singur picior sau ca şi cum n-ar avea nici unul.
Deschise uşa cu numărul 8d. În congelator, pachetele cu melci se aburiseră. Apăsă cu degetul unul din pachete şi închise mulţumit frigiderul.
Deodată auzi un foşnet uşor. Ciuli urechile. Nimic. Poate mi s-a părut, îşi spuse. Ciuli din nou…foşnetul se auzi mai puternic. De după colţ, spre sala de muzică. Grăbi pasul. O dîră albicioasă parcă se vedea pe ciment. Se aplecă, pipăi…nimic, cimentul era uscat. Zgomotul se repetă. Simţi un nod în gît şi apoi o enervantă uscăciune în nări. Nu mai avusese aşa o experienţă de mult, de vreo 3 ani…Se opri, zgomotul se auzea din partea opusă a holului, dinspre cabinetul de biologie. Începu să alerge…Nimic. Scoase mobilul să-l sune pe portar, dar zgomotul se auzi chiar lîngă el. De undeva de jos, de lîngă pantoful drept. Se aplecă şi văzu iar o subţire dîră … o pipăi…nimic, cimentul era uscat. Formă numărul portarului şi atunci auzi în telefon foşnetul. Se uită cu ochii cît cepele la ecranul de pe care dîra alburie dispărea încet şi îşi atunci simţi în ureche umezeală. Şi un fîşîit uşor ca un răpăit de ploaie...
Sfîrşitul primei scene.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails